ტრაქტორზე მისაბმელი
სტაფილოს ამღები მანქანა ALINA SUPERNOVA

რიგების რაოდენობა – 1
აკრეფის და ამოღების სიზუსტე – 98%
წარმადობა – 0,08- 0,12 ჰა/სთ
კონვეიერის სიმაღლე – 3,4 მ
კონვეიერის სიგანე – 50 სმ
ტრაქტორის სიმძლავრის მოთხოვნა – 80 ცხ/ძ